Om Gården

Stall Conrads verkar på den kalkrika bördiga falbygden.
Falbygden är sedan århundraden ett erkänt område för uppfödning av bra och hållbara hästar. Sedan 90 talet har travhästar funnits på Hälsingsgården.
Familjen Konradssons farfar Conrad Johansson en välkänd ardenneruppfödare har gett upphov till stuterinamnet Conrads.
Vi som driver gården är Ove Konradsson agronom med husdjurs och ekonomiexamen samt Lena Myrenius veterinär. Det dagliga arbetet sköter vi tillsammans med vår duktiga personal sonen Magnus Conradsson, Gregor, Robert och vår stuteriförman Kennet Glas.

Vår verksamhet

Stall Conrads verkar på Hälsingsgården beläget på den kalkrika falbygden i triangeln mellan Falköping, Skövde och Skara.
Vår ambition är att föda upp framgångsrika och hållbara travhäster samt avelsdjur simmental. Verksamheten på Hälsingsgården drivs med hjälp av gårdens medarbetare. Robert, Jessica, och Magnus. Ove Conradsson som äger gården är agronom och Lena Myrenius är veterinär och hjälper med seminverksamheten samt annat vid behov.

Vi erbjuder

Vår huvudsakliga produktion är inom hästnäringen och då främst travsporten.

 • Vi erbjuder våra kunder:
 • Uppfödning av travhästar, de flesta, med stallnamnet Conrads som prefix.
 • Inackorderingar av fölston och unghästar för andra ägares räkning
 • Semin med färsk och fryst sperma
 • Avelsrådgivning
 • Träning, ordningställande och visning av unghästar inför auktioner. Inför auktioner eller på ägares/andelsstallets begäran videofilmas unghästarna under perioden maj till augusti vid 1-2 planerade tillfällen.
 • Försäljning av ensilage i olika kvaliteér lämpliga för fölston, unghästar och tävlingshästar i såväl fyrkant som rundbalsensilage.

Vår stamboksförda Simmentalbesättning är en annan viktig del i vårt utbud. Där kan Conrads erbjuda:

 • Ungtjurar till avel av högsta klass efter mycket meriterade fäder
 • Dräktiga kvigor och kor.
 • Kvigor och kalvar.
 • Försäljning av ensilage till nötkreatur.

Entreprenadarbete med hjälp av gårdens maskiner och medarbetare.

Stall Conrads
info@conrads.nu
Hälsingsgården 2 Torbjörntorp
521 96 Falköping
Ove Conradsson
0708 531325
Lena Myrenius
0706 787979
Stuteriförman Jessica Gustavsson
0761 606966
Magnus Conradsson
0706 122252