Clearwater Volo

Välstammat sto som gjort en bra start i aveln. Sto efter Yankee Glide undan Bluewater Fly.

Restless Legs

Spännande Credit Winner sto. Sto efter Credit Winner undan Mollusque med Varenne som morfar och 5 elitston i moderstammen.

Moviestar

Delägt sto tillsammans med Olof Karlander och Peter Jansson. Sto efter Juliano Star undan Miss Pilar. Vår stjärna som lämnat bland annat Conrads Rödluva och Sayonara.