Delägt sto tillsammans med Olof Karlander och Peter Jansson. Sto efter Juliano Star undan Miss Pilar. Vår stjärna som lämnat bland annat Conrads Rödluva och Sayonara.