Spännande Credit Winner sto. Sto efter Credit Winner undan Mollusque med Varenne som morfar och 5 elitston i moderstammen.