Stall Conrads bedriver även egen avel med 3-5 ston.

Clearwater Volo

Välstammat sto som gjort en bra start i aveln. Sto efter Yankee Glide undan Bluewater Fly.

444 :-
Läs mer