Stall Conrads bedriver även egen avel med 3-5 ston.