Hästarna ägda och uppfödda av familjen Konradsson har stuteriprefixet Conrad i sina namn, om de ej döpts om av sina nya ägare eller vi deläger stoet tillsammans med andra ägare. Namnet kommer sig av att Ove Konradssons farfar defacto hette Conrad och tillika var en hängiven uppfödare av hästar i form av Ardenner.

Hästar och hästuppfödning har med ett kortare avbrott under mitten av 60-talet alltid funnits på Hälsingsgården.

Travhästuppfödningen startade 1990 med ett fölsto. Sedan har uppfödningen pendlat mellan 2 -5 fölston. Eftersom vi med tur och förhoppningsvis viss skicklighet alltid haft bra dräktighet och fölresultat, så har vi med de som är inackorderade på gården oftast 25-30 åringar på gården varav cirka hälften brukar vara till salu.

Vår bästa uppfödning hoppas vi alltid finns i den kull ett-åringar vi säljer. Vi väntar och kämpar dock för att få fram den klassiska vinnaren av rang och/eller världsstjärnan alla uppfödare drömmer om. Vi känner oss dock synnerligen tillfreds med våra uppfödningar höga startprocent i allmänhet och höga startprocent som treåringar i synnerhet.