Start    Gården     Nyhetsarkiv     Hästar     Simmental     Till Salu    
   Kontakta oss  

Inackordering


Stall Conrad tar gärna emot ditt fölsto eller unghäst på inackordering. Vi är ett litet stuteri med det stora stuteriets fördelar, men utan många av dess nackdelar. Vår placering i Västergötland mellan flera stora hingsthållare ger en god tillgång på färsk semin för ett sto som har sämre fertilitet.

Vi har normalt ca 20-25 fölston och 20-25 åringar uppstallade inklusive våra egna. Vi har stora egna betesmarker på kalkrika och kuperade Falbygden. Vi odlar vårt eget foder.

Vi bedömer oss ha god såväl praktisk erfarenhet inom hästuppfödning som teoretisk kompetens inom avel, utfodring och uppfödning då Ove Konradsson är agronom och Lena Myrenius är veterinär. Lena har seminveterinärutbildning och Ove har seminassistentutbildning, vilket gör att vi erbjuder inackorderingar möjligheten att seminera stona med färskt eller fryst på Hälsingsgården. Vi tror att det är bra för såväl ston som föl för att undvika smittor och tuffa transporter för fölen och att stona slipper stressen, vilket gör att de lättare blir dräktiga.

Fölstona kan antingen stallas upp i vår lösdrift med ätspiltor eller i box beroende på individens behov. Vi har två stora fölningsboxar med kamera och larm.

Unghästarna stallas upp i lösdrift med individuell kraftfoderutfodring och en typ av serpentinhage som innebär att unghästarna stimuleras till mycket rörelse i sin egen takt.

Alla unghästar som föds upp på Hälsingsgården har skötts enligt följande program:

• Hovvård var 3:e vecka de första 100 levnadsdagarna, därefter var 8 vecka.
• Avmaskning enligt de senaste forskningsrönen.
• Stelkrampsvaccination enligt grundprogram
• Röntgen vid ca 1 års ålder och vid fynd operation på inrådan av ATG-kliniken i Skara.
• Egenproducerat grovfoder av högsta kvalitet
• En sammansatt foderstat med högt proteininnehåll och hög uppfödningsintensitet.
• Daglig skötsel och kontakt från tidig ålder för att skapa hästar som gillar människor.
• Vintervistelse i hagar som lockar hästarna till långa vandringar
• Uppfödning i lösdrift.
• Stora sommarbeten